Christ Worship Centre
‘people are our heart and Jesus is our message’

ANBI informatie

Christ Worship Centre is een kerkgenootschap in de zin van artikel 2:2 van het Burgerlijk Wetboek en is door de belastingdienst aangewezen als ANBI. Hieronder vindt u de informatie die Christ Worship Centre moet publiceren als een ANBI-organisatie.
• NAAM: Christ Worship Centre
• RSIN NUMMER: 8231.26.602
• CONTACT INFORMATIE
• Witbolstraat 9
• 1032 LC Amsterdam
• info@cwcamsterdam.nl

DOELSTELLING
Verkondiging van Gods Woord, de Bijbel, vormen van geloofsgemeenschap van discipelen van Jezus en pastorale zorg.

BELONINGSBELEID
Geen van de bestuursleden ontvangen voor hun bestuurstaken en/of een uitvoerende functie een vergoeding dan wel een andere beloning van CWC. Leiders en vrijwilligers ontvangen tevens geen beloning. Het is wel mogelijk om gemaakte kosten, o.a. reiskosten te declareren.

DOWNLOADS:
Beleidsplan 2018
Financieel Jaarverslag 2018
Financieel Jaarverslag 2019
Financieel Jaarverslag 2020
Beleidsplan 2021

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram