ANBI informatie

Christ Worship Centre is een kerkgenootschap in de zin van artikel 2:2 van het Burgerlijk Wetboek en is door de belastingdienst aangewezen als ANBI. Hieronder vindt u de informatie die Christ Worship Centre moet publiceren als een ANBI-organisatie.
• NAAM: Christ Worship Centre
• RSIN NUMMER: 8231.26.602
• CONTACT INFORMATIE
• Witbolstraat 9
• 1032 LC Amsterdam
• info@cwcamsterdam.nl

DOELSTELLING
Verkondiging van Gods Woord, de Bijbel, het vormen van een geloofsgemeenschap van discipelen van Jezus en het geven van onderwijs en pastorale zorg.

BELONINGSBELEID
Geen van de bestuursleden ontvangen voor hun bestuurstaken en/of een uitvoerende functie een vergoeding dan wel een andere beloning van CWC. Leiders en vrijwilligers ontvangen tevens geen beloning. Het is wel mogelijk om gemaakte kosten, o.a. reiskosten, te declareren.

DOWNLOADS:
Beleidsplan 2021-2025
Financieel Jaarverslag 2022
Financieel Jaarverslag 2023


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram