Wie zijn wij

 Christ Worship Centre is een dynamische en eigentijdse kerk. Een kerk waar mensen samenkomen om elkaar te ontmoeten en God te aanbidden.  

Wij vinden het belangrijk om te bouwen aan relaties, samen groeien in het geloof en dat dit zijn uitwerking heeft in ons dagelijks leven en dat van anderen. Aanbidding (worship) is een levensstijl en daarom belangrijk in Christ Worship Centre en niet alleen tijdens de celebrations op zondagen.

In onze ‘celebrations’ aanbidden we God met moderne Engelstalige liederen onder leiding van het aanbiddingsteam en worden we bemoedigd door een inspirerende en relevante predicatie vanuit Gods Woord. Na afloop van elke celebration is het tijd voor ontmoeting, om elkaar te spreken, nieuwe mensen te ontmoeten en een kopje koffie.

Christ Worship Centre is een kerk waar iedereen zich veilig voelt en waar jong en oud zich blijvend kunnen ontwikkelen en geholpen worden om hun bestemming te vinden.

Ook kinderen zijn belangrijk in Christ Worship Centre, de 'CWC-Kidz'. Wij willen dat zij een leuke en geweldige tijd hebben met elkaar op zondagochtend. 'CWC-Kidz' is een plek waar kinderen plezier hebben, leren over het geloof en nieuwe vriendjes maken.

 

Visie

Christ Worship Centre is een familiekerk waarin Jezus Christus centraal staat. Wij geloven dat een ontmoeting met Jezus voor altijd levens verandert en dat aanbidding een levensstijl is.

Missie

Wij houden van mensen en willen dat zij in Jezus gaan geloven, een volgeling van Hem worden en tot hun levensbestemming komen.

Als gelovigen weten wij dat ons perspectief op het leven niet beheerst wordt door onze omstandigheden maar op een Persoon, Jezus. Hij heeft gezegd dat Hij Dezelfde is vandaag, gisteren en tot in eeuwigheid. Al wie zijn geloof op Hem bouwt zal nooit teleurgesteld worden. Dat is het perspectief voor iedere gelovige, voor iedere kerk. Zoals de apostel Paulus heeft gezegd toen hij geboeid in de gevangenis zat: mij kun je in de boeien slaan maar het Evangelie kun je nooit in de boeien slaan! Vanuit dit perspectief hebben wij nog steeds visie voor ons als plaatselijke kerk. Wij laten ons niet gijzelen of monddood maken door welke omstandigheid dan ook. Daarom hebben wij als Christ Worship Centre visie en blijven wij het Evangelie verspreiden.

Kernwaarden

* Ken God

* Vind vrijheid

* Ontdek je bestemming

* Maak het verschil

VISIE 2024

Voor het jaar 2024 werd ik sterk bepaald met het woord ‘Wind’. Ik kon niet loskomen van twee Bijbelgedeelten.
De eerste was het zeer bekende gedeelte uit Handelingen 2. Hier lezen wij dat de 120 discipelen ‘eensgezind’ bij elkaar waren en zij aan het wachten waren op de vervulling van de belofte van God, die Jezus bij zijn hemelvaart aan hen beloofd had.
We lezen verder dat ‘plotseling’ een geluid uit de hemel kwam, als een geweldige windvlaag, die heel het huis vervulde. En met die windvlaag kwam tevens het vuur van de Heilige Geest mee en vervulde ook de 120 discipelen met kracht om getuigen te zijn voor Jezus Christus.
Ook schoot in mijn gedachten een woord dat mij jaren geleden ook steeds heeft geïnspireerd om te blijven geloven dat God een goed werk in Christ Worship Centre is begonnen en dat Hij het ook zal volbrengen. Dat woord is ‘suddenly’ – plotseling.
Diep in mijn geest ervaar ik dat het jaar 2024 vol van verrassingen zal zijn waarin God zich beweegt! Ook ervaar ik dat wij ons als gemeente meer moeten uitstrekken naar éénheid. Efeziërs 4:3 – ‘Span u in door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest geeft’. (NBV21)
Kolossenzen 3:14 – ‘En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt’. (NBV21)
Een ander gedeelte uit de Bijbel waar ik ook sterk bepaald werd is uit Ezechiël 37 - Het visioen van de beenderen. Ezechiël kreeg de opdracht te profeteren, om te spreken tegen deze dorre doodsbeenderen. ‘Hoor het Woord van de Heere’; zo zegt de Heere tegen deze beenderen: 'Zie, Ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen’.
Het is niet het spreken van de profeet, maar het spreken van God zelf door de profeet. Ik geloof dat ook in 2024 het profetisch aspect binnen Christ Worship Centre sterker wordt, omdat God daaraan meer kracht zal verlenen. Ook zien (horen) wij dat er plotseling (suddenly) ook een gedruis op kwam en de beenderen werden weer tot lichamen gevormd. Wanneer God iets weer tot leven wekt dan gaat dat gepaard met geluid (het is hoorbaar). Het woord ‘gedruis’ heeft verschillende elementen in zich. Elementen die in het woord ‘gedruis’ zitten zijn: geraas, geweld, lawaai, rumoer, leven. Maar kan ook met het geluid van een waterval te maken hebben.
Maar er is nog meer geluid die geproduceerd wordt als God het niet zijnde tot aanzijn roept! En hier komen wij weer op het woord ‘wind’. Want de lichamen die tot heelheid zijn gebracht komen pas werkelijk tot leven, als de profeet weer profeteren moet en tegen de Geest van God moet spreken dat Hij moet komen uit de vier windstreken en leven in moet blazen in deze lichamen. Toen dat gebeurde gingen ze op hun voeten staan, en het werd tot een zeer, zeer groot leger.

Visie 2024
Het thema voor 2024 is ‘Fresh Wind’.
Ik ervaar dat God in 2024 in Christ Worship Centre komt met een geweldige verfrissende wind! Dat God op diverse verrassende manieren (plotseling-suddenly) heel bijzondere dingen gaat doen in ons midden.  We worden opgeroepen voor de Visie 2024 om ons in te spannen om de eenheid (samenbindende kracht van de vrede) te bewaren. Ook geldt dat wij ons mogen blijven bekleden met de liefde voor elkaar, zodat God hetgeen Hij ons wil geven, daadwerkelijk tot Zijn recht kan komen binnen Christ Worship Centre.
Dorheid zal veranderd worden in frisheid. God gaat vernieuwing inblazen door zijn Geest waar vernieuwing nodig is, binnen ons eigen leven, gezinsleven en in het gemeente-zijn.
Maar God gaat ook mensen vanuit de vier windhoeken naar de gemeente brengen. En God wil dat wij op onze voeten gaan staan (vast in geloof) en Christ Worship Centre tot een zeer, zeer groot legen maken!
‘Fresh Wind’
Tijdens een Prayermeeting (2023) Zag ik een gezicht in de geest. Het was een middeleeuwse zeilschip die wat schuin dwars door alle golven voer. De zeilen stonden bol van de wind en de zeilschip ging als een speer (volle kracht) door het water. Alle golven trotserend!
Op een zondagmorgen tijdens het bidden en lofprijsing voor de Celebration zag ik tongen van vuur op de gemeente neerdalen.
Met deze gezichten door te geven, wil ik ons bemoedigen en aanmoedigen om ons uit te strekken naar die ‘Fresh Wind’ die God (plotseling - suddenly) gaat geven vanuit de 4 winstreken.
Geest van God kom uit de vier windstreken en blaas die ‘Fresh Wind’ - verfrissende wind van uw Heilige Geest in ons allen en doet ons in 2024 op onze voeten laten staan!

Je kunt ons via livestream volgen.
https://www.youtube.com/channel/UCZj6mGvO7_YDIUVfoZ02WHg

Pastor James en Gaby Worthington

Onze cultuur

  • Cultuur van liefde - Jezus liefde is voor alle mensen. Ons hart klopt voor ALLE mensen. Het doel van Christ Worship Centre is om Gods liefde te laten zien aan diegene die God nog niet kennen.
  • Cultuur van worship - Worship is meer dan het zingen van een lied. In Christ Worship Centre geloven wij dat Worship een levensstijl is. Het gaat om een persoonlijke relatie met Jezus en dat Hij gezien en aanbeden wordt door onze Worship.
  • Cultuur van familie zijn - Kerk is familie. Ons verlangen is dat jij je welkom voelt binnen CWC en ervaart dat je hier thuis bent. Wij geloven in de kracht van familie zijn.
  • Cultuur van eren - Wij eren op de eerste plaats God en dan elkaar. Dit betekent dat wij met God en met elkaar op een respectvolle manier omgaan.
  • Cultuur van excellence - Excellence betekent niet perfectie maar uitmuntendheid. We doen ons uiterste best om in alles wat we voor God doen, het beste resultaat te behalen.Voorgangers
Ons Team
CWC-Kidz
Bestuur

 


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram