Christ Worship Centre
‘people are our heart and Jesus is our message’

Wie zijn wij

 Christ Worship Centre is een dynamische en eigentijdse kerk. Een kerk waar mensen samenkomen om elkaar te ontmoeten en God te aanbidden.  

Wij vinden het belangrijk om te bouwen aan relaties, samen groeien in het geloof en dat dit zijn uitwerking heeft in ons dagelijks leven en dat van anderen.
Aanbidding (worship) is een levensstijl en daarom belangrijk in Christ Worship Centre en niet alleen tijdens de celebrations op zondagen.

In onze ‘celebrations’ aanbidden we God met moderne Engelstalige liederen onder leiding van het aanbiddingsteam en worden we bemoedigd door een inspirerende en relevante predicatie vanuit Gods Woord.
Na afloop van elke celebration is het tijd voor ontmoeting, om elkaar te spreken en nieuwe mensen te ontmoeten.

Christ Worship Centre is een kerk waar iedereen zich veilig voelt en waar jong en oud zich blijvend kunnen ontwikkelen en geholpen worden om hun bestemming te vinden.

Ook kinderen zijn belangrijk in Christ Worship Centre en hebben wij ook voor hen een speciale gelegenheid gecreëerd genaamd CWC-Kidz". Wij willen dat zij ook een geweldige ervaring hebben op zondagochtend. CWC-Kidz is een plek waar kinderen plezier hebben, leren over het geloof en nieuwe vriendjes maken.

 

Onze visie

Christ Worship Centre is een familiekerk waarin Jezus Christus centraal staat. Wij geloven dat een ontmoeting met Jezus voor altijd levens verandert en dat aanbidding een levensstijl is.

Missie

Wij houden van mensen en willen dat zij in Jezus gaan geloven, een volgeling van Hem worden en tot hun levensbestemming komen.

Als gelovigen weten wij dat ons perspectief op het leven niet beheerst wordt door onze omstandigheden maar op een Persoon, Jezus. Hij heeft gezegd dat Hij Dezelfde is vandaag, gisteren en tot in eeuwigheid. Al wie zijn geloof op Hem bouwt zal nooit teleurgesteld worden. Dat is het perspectief voor iedere gelovige, voor iedere kerk. Zoals de apostel Paulus heeft gezegd toen hij geboeid in de gevangenis zat: mij kun je in de boeien slaan maar het Evangelie kun je nooit in de boeien slaan! Vanuit dit perspectief hebben wij nog steeds visie voor ons als plaatselijke kerk. Wij laten ons niet gijzelen of monddood maken door welke omstandigheid dan ook. Daarom hebben wij als Christ Worship Centre visie en blijven wij het Evangelie verspreiden..

visie  2024

Spreuken 19:18 ‘Als er geen visioen is, raakt een volk losgeslagen, maar welzalig is hij die zich houdt aan de wet’.

Voordat wij naar de Visie voor 2023 gaan kijken is het belangrijk om het in de context te plaatsten van de jaarthema’s van 2021 en 2022. Wij kunnen dan de lijn zien, de richting die wij als leiding van de Heer ervaren.
Wie weet nog het jaarthema van 2021?  Jaarthema 2021: ‘Awakening’. (wakker worden/bewustwording)
Een geestelijk wakker worden/bewustwording gaat verder dan een opwekking en heeft invloed op de maatschappij.
Wij hebben uitgesproken dat God in 2021 nieuwe dingen wil doen. Niet alleen binnen CWC maar ook in onze woonomgeving. Maar het begint altijd eerst bij ons zelf!
Jaarthema 2022 was het woord “Revival” – “Opwekking”
Opwekking brengt gelovige mensen die in een staat van lauwheid en apathie verkeren weer terug tot bruisend leven voor en met God.
Apostel Johannes schrijft in het boek Openbaring aan de gemeente te Laodicea dat zij nog heet, nog koud  zijn. Ze zijn lauw/- lauwe Christenen. Ik hoorde van een prediker het volgende.
Als je in een supermarkt loopt dan zie je bepaalde aanbiedingen: Mandarijnen zonder pit, druiven zonder pit.
Maar…… weet je dat er ook Christenen zijn zonder pit? (lauwe Christenen). Jezus maakt geen grappen met zulke pitloze/lauwe Christenen. Hij zegt dat Hij ze zelfs uitspuugt!
Openbaring 3:16 (Context Openbaring 3:14-22 )
Paulus wekt de Christenen in Rome op om niet traag te zijn wat betreft hun inzet en vurig van geest te zijn. Romeinen 12:11
Mijn gebed voor 2022 was dan ook: ‘Vul dit huis (Christ Worship Centre) met Uw wolk van heerlijkheid en geef ons een opwekking’.
Nu gaan wij naar het jaarthema van 2023
God kan op heel veel manieren tot je spreken. Verleden jaar tijdens het gaan vanuit mijn zitkamer naar de keuken hoorde ik God het woord ‘Breaktrough’- ‘Doorbraak’ in mijn oor fluisteren. Ik wist gelijke dat dit het nieuwe jaarthema voor 2023 moest worden.
Later kwam ik een lied via Youtube tegen en dat was voor mij gelijk het Thema lied voor 2023 is: ’Breakthrough Miracle Power’.
Het lied spreekt over: dat als of het lijkt dat alle kansen tegen je zijn, en dat het lijkt dat deze je omsingelen. Weet dat de naam van God die de wateren deed splijten het tij in jouw leven kan veranderen. Elke berg die voor jou staat, kan door de naam van God weggehaald worden. Dat gebeurt alleen maar door Zijn Breakthrough Miracle Power!
Uiteindelijk is het Jaarthema 2023:  ‘Breakthrough Miracle Power’
Ik geloof met heel mijn hart dat God in 2023 doorbraken gaat geven op allerlei terreinen van ons persoonlijk leven, als gemeente leven. Ik heb het sterke gevoel dat de deur die op een kier staat nu helemaal opengaat zodat je door die deur jouw barrière heen kan breken!
Ik wil graag met jullie naar een gebeurtenis in het Nieuwe Testament gaan waar ik sterk bij werd bepaald toen ik het jaarthema ontving. Een bekend gedeelte voor de meesten van ons.
Markus 2:1-13   Jezus geneest een verlamde
Jezus koppelt in dit gedeelte zijn Godheid door zonden te kunnen vergeven aan Zijn spreken:
‘Sta op, neem u ligmat op en ga naar u huis’. En de verlamde stond meteen op! Nu ging de massa mensen wel voor hem opzij zodat hij nu wel naar buiten kon lopen.
Iedereen was buiten zichzelf en verheerlijkten God en zeiden: Wij hebben nog nooit zoiets gezien.
Het gaat hierom n.l. de lichamelijke genezing gekoppeld aan de innerlijke genezing (vergeving van zonden). Dat is alleen wat God kan doen.
Wij zien nu een verschuiving van het accent van de verlamde man en de vrienden naar iemand anders. Uiteindelijk draait het hele verhaal om de Godheid van Jezus. Hij is degene die genezing brengt naar geest, ziel en lichaam! Hij is degene die doorbraak in ons leven, gemeente leven kan bewerken.
Geef niet op, jouw Breaktrough Miracle Power is onderweg! De vier vrienden gaven ook niet  op. Hun geloof zei, toen ze niet door de menigte konden komen: dan maar dwars door het dak.
Maar we moeten voor onze doorbraak bij Jezus komen. Wat het ons ook kost!
Nu wat belangrijke punten voor 2023 is dat wij op alle dinsdagen Prayermeetings hebben - ‘Breaktrough Miracle Power Prayer meetings’ hebben.
De laatste dinsdag van iedere maand hebben wij een ‘Breakthrough Miracle Power Worship meeting in combinatie met het Avondmaal’.
Wij gaan ons richten op de doorbraken die wij individueel als gemeente nodig hebben. Een gebedspunt voor de gemeente is dat wij veel medewerkers nodig hebben voor alle afdelingen van de gemeente.
Belangrijk is ook voor 2023 het Onderwijs – We straten weer met onze Alpha cursus en de Next Steps (6 februari) en Jeugd Alpha (vrijdagavond 10 februari).
In het voorjaar en najaar zullen wij (Pastors James & Gaby) een seminar geven over wat de Bijbel ons leert over opvoeding in de breedste zin van het woord. Het is een seminar die voor iedereen zeer interessant is. Deze seminars worden op de zaterdagen gehouden worden. Verdere informatie hierover volgt nog.
Bijbels onderwijs is van geestelijk levensbelang!
Ons gedeelte Markus 2:13 eindigt dan ook met: Hij (Jezus) onderwees hen.
Markus 2:13
Zaterdag 13 mei zullen wij in plaats van een Ladies Day een Ladies Night organiseren. Ook hier zien wij uit naar doorbraken in het leven van de vrouwen die gaan komen.
Er zijn nog meer ontwikkelingen gaande voor dit jaar, maar dat zullen wij gaande weg ontwikkelen en jullie op de hoogte hiervan houden.
Maar…. bovenal zien wij uit naar een doorbraak van zowel geestelijke groei als in aantallen!
Wij zien uit als Christ Worship Centre naar een doorbraak in ‘Gemeente groei!’


Je kunt onze  vision Sunday 2023 via livestream volgen.
https://www.youtube.com/channel/UCZj6mGvO7_YDIUVfoZ02WHg

Pastor James en Gaby Worthington

Onze cultuur

  • Cultuur van liefde - Jezus liefde is voor alle mensen. Ons hart klopt voor ALLE mensen. Het doel van Christ Worship Centre is om Gods liefde te laten zien aan diegene die God nog niet kennen.
  • Cultuur van worship - Worship is meer dan het zingen van een lied. In Christ Worship Centre geloven wij dat Worship een levensstijl is. Het gaat om een persoonlijke relatie met Jezus en dat Hij gezien en aanbeden wordt door onze Worship.
  • Cultuur van familie zijn - Kerk is familie. Ons verlangen is dat jij je welkom voelt binnen CWC en ervaart dat je hier thuis bent. Wij geloven in de kracht van familie zijn.
  • Cultuur van eren - Wij eren op de eerste plaats God en dan elkaar. Dit betekent dat wij met God en met elkaar op een respectvolle manier omgaan.
  • Cultuur van excellence - Excellence betekent niet perfectie maar uitmuntendheid. We doen ons uiterste best om in alles wat we voor God doen, het beste resultaat te behalen.Voorgangers
Ons Team
CWC-Kidz
Bestuur

 


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram