Visie 2022


Wij gaan weer een heel nieuw jaar tegemoet. Vele mensen vragen zich af wat 2022 zal brengen. Blijven wij gegijzeld door het virus en blijft daardoor het zicht op ons perspectief op het leven vertroebeld? Als gelovigen weten wij dat ons perspectief op het leven niet ligt in onze omstandigheden maar op een persoon gericht is die heeft gezegd dat Hij Dezelfde is vandaag, gisteren en tot in eeuwigheid. Al wie zijn geloof op Hem (Jezus) bouwt zal nooit teleurgesteld worden. Dat is het perspectief voor iedere gelovige, voor iedere kerk. Zoals de apostel Paulus heeft gezegd toen hij geboeid zat in de gevangenis: mij kun je in de boeien slaan maar het Evangelie kun je nooit in de boeien slaan!

Vanuit dit perspectief hebben wij nog steeds visie voor ons als plaatselijke kerk. Wij laten ons niet gijzelen of monddood maken door welke omstandigheid dan ook. Daarom hebben wij als CWC Visie voor 2022 en blijven wij het Evangelie verspreiden.

Christ Worship Centre Visie 2022.

Even eerst een klein terugblik op 2021 omdat de visie 2022 hierop geënt is.

Het jaar 2021 stond in het teken van het woord ‘Awakening’.

Awakening heeft te maken met een geestelijk wakker worden van de omgeving waar wij als Kerk geplant zijn door God.

Wij hebben uitgesproken dat God in 2021 nieuwe dingen wil doen. Niet alleen binnen CWC maar ook in onze woonomgeving. Maar het begint altijd eerst bij ons zelf!

Onze laatste serie preken in 2021 ging over het onderwerp “Revive”.

Ik kwam niet los van het woord “Revive” en ervaarde dat wij voor 2022 door moesten gaan met het woord “Revival” (Letter L toevoegen)

Opwekking brengt gelovige mensen die in een staat van lauwheid en apathie verkeren weer terug tot bruisend leven voor en met God.

Apostel Johannes schrijft in het boek Openbaring aan de gemeente te Laodicea dat zij nog heet, nog lauw zijn. Ze zijn lauw/- lauwe Christenen. Ik hoorde van een prediker het volgende.

Als je in een supermarkt loopt dan zie je bepaalde aanbiedingen: Mandarijnen zonder pit, druiven zonder pit.

Maar…… weet je dat je er ook Christenen zijn zonder pit? (lauwe Christenen). Jezus maakt geen grappen met zulke pitloze/lauwe Christenen. Hij zegt dat Hij ze zelfs uitspuugt!

Openbaring 3:16 (Context Openbaring 3:14-22)

Paulus wekt de Christenen in Rome om niet traag te zijn wat betreft hun inzet en vurig van geest te zijn (Romeinen 12:11)  

Ons vurig verlangen is dan ook voor 2022 dat wij zo’n krachtige demonstratie van de kracht van de Heilige Geest gaan mee maken als nooit tevoren. Zo krachtig dat wij zelfs niet op onze benen kunnen staan, zoals de Priesters in het O.T. niet meer op hun benen konden staan toen God Heerlijkheid op de Tempel neerdaalde.

2 Kronieken 5:13-14  

2 keer wordt hier het woord eenparig aangehaald. De priesters bliezen eenparig op hun trompetten en zongen eenparig een lied om God te loven en te prijzen.

De Wolk, de Heerlijkheid van God daalde en vervulde het huis van God! Ik kwam daarom ook niet meer los van de wolk van de heerlijkheid van God. Een geweldig lied over deze wolk is van Elevation Worship  ‘There is a cloud’.

Zonder die eenparigheid kan God zijn wolk van heerlijkheid niet laten neerdalen op zijn kerk.

Mijn gebed voor 2022 is dan ook: ‘Vul dit huis (Christ Worship Centre) met Uw wolk van heerlijkheid en geef ons een opwekking’.


E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram