Onze visie

Christ Worship Centre is een familiekerk waarin Christus centraal staat. Wij geloven dat een ontmoeting met Christus voor altijd levens verandert en dat aanbidding een levensstijl is.

Wij houden van mensen en willen niets liever zien dat zij tot hun levensbestemming worden gebracht.Cultuur van liefde

Jezus liefde is voor alle mensen. Ons hart klopt voor ALLE mensen. Het doel van CWC is om Gods liefde te laten zien aan diegene die God nog niet kennen.


Cultuur van worship

Worship is meer dan het zingen van een lied. In CWC geloven wij dat Worship een levensstijl is. Het gaat om een persoonlijke relatie met Jezus en dat Hij gezien en aanbeden wordt door onze Worship.


Cultuur van familie zijn

Kerk is familie. Ons verlangen is dat jij je welkom voelt binnen CWC en ervaart dat je hier thuis bent. Wij geloven in de kracht van familie zijn.


Cultuur van eren

Wij eren op de eerste plaats God en dan elkaar. Dit betekent dat wij met God en met elkaar op een respectvolle manier omgaan.


Cultuur van excellence

Excellence betekent niet perfectie maar uitmuntendheid. We doen ons uiterste best om in alles wat we voor God doen, het beste resultaat te behalen.

V i s i o n 2019


Wij spreken over visie en wel de Visie voor 2019
Spreuken 29:18 zegt: ‘Waar openbaring ontbreekt, verwildert het volk’.
Visie heeft alles te doen met:
1.De openbaringen van God
2.Toekomst van de kerk
3.De richting van de kerk
4.Het doel van de kerk’
5.Eenheid van de kerk

Met andere woorden: 
1.We willen visie van God horen/ontvangen
2.We willen toekomstgericht zijn
3.We willen de koers varen die God uitzet voor ons
4. We willen dat doel wat God aan ons geeft bereiken
5. We willen dit gezamenlijk/met elkaar doen.

Visie daagt ons uit
Visie zet geloof vrij
Visie geeft hoop
Visie bemoedigt om plannen te maken
Visie zet strategie vrij
Visie geeft ons zicht om de gestelde doelen te bereiken

Dit jaar (2019) heeft het te maken met het nemen van een foto. Want wat moet je doen als je een foto wilt maken? Juist….. Scherpstellen op het onderwerp dat je wil fotograferen. Het heeft te maken met het woord: ’Focus’.
Focus is: het scherpstellen van een camera op een bepaald onderwerp wat zich in het beeld bevindt. Dit zal scherp worden afgebeeld op de foto en de rest eromheen zal minder scherp te zien zijn op de uiteindelijke afdruk.

In Hebreeën 12 :3 (HSV) – worden wij opgeroepen om scherp op Hem/Jezus te letten. Met andere woorden Focus je alleen op Hem. De rest eromheen zal dan minder scherp in beeld komen. Want in Christus zijn alle beloften van de vader waar geworden!
In 2019 willen wij onze focus richten op de beloften die God in de loop der jaren aan CWC heeft gegeven.
In 2019 zal de Focus gericht zijn/blijven op de beloften van God voor Christ Worship Centre!

Hebreeën 10:23 – ‘want Hij die het beloofd heeft, is getrouw’.

Twee belangrijke speerpunten.
Het eerste belangrijk punt is: wij willen werken aan meer zichtbaarheid in Amsterdam Noord (meer gebruik van multimedia).
Het tweede punt is: het optimaliseren van de Worship (werken met Multitracks)

Wij gaan filmavonden/middagen organiseren voor volwassenen en kinderen om hen te bereiken.
Andere aandachtspunten:
*zijn het aanpassen/verfrissen van het podium
*vernieuwing van media-apparatuur
*leiderschapstraining
*uitbreiding avondmaal viering (1x per kwartaal beginnen met een gezamenlijke maaltijd).

God daagt ons weer uit om in 2019 op Hem en zijn beloften voor CWC te blijven richten!
Wij gaan deze uitdaging aan!

E-mailen
Map
Info