Het Bestuur

Het bestuur van Christ Worship Centre bestaat uit de beide voorgangers, James Worthington (voorzitter) en Gaby Worthington-Conradi (secretaris) en George Worthington (penningmeester).

De taken van het bestuur hebben de eindverantwoordelijkheid over de praktische en financiële gang van zaken in de gemeente. 

E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram