ANBI INFORMATIE

Christ Worship Centre is een kerkgenootschap in de zin van artikel 2:2 van het Burgerlijk Wetboek en is door de belastingdienst aangewezen als ANBI.


Hieronder vindt u de informatie die Christ Worship Centre moet publiceren als een ANBI-organisatie.

NAAM
Christ Worship Centre

RSIN NUMMER
8231.26.602

CONTACT INFORMATIE
Witbolstraat 9
1032 LC Amsterdam
info@cwcamsterdam.nl

DOELSTELLING
Verkondiging van Gods Woord, de Bijbel, vormen van geloofsgemeenschap van discipelen van Jezus en pastorale zorg.

BELONINGSBELEID
Geen van de bestuursleden ontvangen voor hun bestuurstaken en/of een uitvoerende functie een vergoeding dan wel een andere beloning van CWC. Leiders en vrijwilligers ontvangen tevens geen beloning. Het is wel mogelijk om gemaakte kosten, o.a. reiskosten te declareren.

DOWNLOADS:


E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram