21 dagen vasten en gebed 2022

Gebedskalender en de dagelijkse reflecties


Geloof voor MIJN NATIE - 2 Kronieken 7:14

Datum:28-01-2022

“ Zie, Ik ben de HEERE, de God van alle vlees. Zou ook maar iets voor Mij te wonderlijk zijn?” Jeremia 32:27
“Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.” Efeze 3:20-21:
Zondag 23-1 tot zaterdag 29-1

Geloof voor:
Genezing (1 Petrus 2:24; 3 Johannes 2)
Voorziening (2 Korintiërs 9:6-8)
Bescherming (Psalm 91:1-16)
Opwekking (Habakuk 3:2; Psalm 85:6)
Verlossingen (2 Petrus 3:9; Romeinen 10:8-10)
Mijn natie (2 Kronieken 7:14; Jeremia 29:7)
Zending - Europa/Wereld (Markus 16:15-18)


Ochtend
• Dank de Heer Jezus dat hij gisteren, vandaag en voor altijd dezelfde is. Dat diezelfde opstandingskracht van Jezus er nog steeds is. Als Hij de hel en de dood heeft overwonnen, kan Hij doorbraken geven op alle gebieden van jouw leven.
• Zegen God / Spreek je dankbaarheid naar Hem uit voor Zijn buitengewone mooie beloften in Zijn Woord / voor genezing / voorziening / bescherming / opwekking / redding / natie / zending.
• Bid dat als je dagelijks tijd besteedt aan het bestuderen en mediteren van het Woord, de Heilige Geest jou waarheden zal leren en je in staat zal stellen om in Hem te blijven groeien.
Middag
• Vraag God om alle genade (elke gunst en aardse zegen) in jouw leven te laten overstromen, zodat er niet alleen genoeg overblijft voor jouw eigen behoeften, maar ook genoeg overblijft om vreugdevol aan anderen te geven; en dat je een goede gezondheid geniet.
• Bid dat God jou zal helpen om gevoelig te zijn voor Zijn stem en vraag Hem om Zijn engelen [in het bijzonder] om jou te begeleiden en te verdedigen en te behouden op al jouw manieren [van gehoorzaamheid en dienstbaarheid]. Vraag God om je veilig te houden, buiten het bereik van de goddelozen.
• Bid tot de Heer voor het welzijn, de vrede en de welvaart van de stad/natie waar je woont, want als het goed gaat met die stad/natie, zal het goed met jou gaan.
Avond
• Vraag God om een opwekking in CWC en het lichaam van Christus terwijl Zijn volk Hem blijft zoeken.
• Dank God voor Zijn wil om jouw familieleden te redden (noem ze maar op). Bid dat elk bolwerk of sluier in hun hart / geest die hen belemmert om het Evangelie te ontvangen, wordt verwijderd, zodat ze Jezus kunnen zien zoals Hij werkelijk is en hun hart aan Hem kunnen geven.
• Bid voor open deuren voor onbereikte mensen over de hele wereld om het Evangelie te horen en vraag Hem om Zijn Woord te bevestigen met tekenen en wonderen, zodat mensen in onze Heer Jezus Christus zouden geloven. Bid tot de Heer van de oogst om arbeiders naar Zijn oogst te sturen.
• Geef eer aan God, die in staat is om meer te doen dan alles wat we vragen of bedenken, volgens de kracht die in ons werkt.
Gebed
Hemelse Vader, dank U voor wie U bent, de God die tekenen en wonderen verricht. Ik belijd dat Jezus Christus gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid Dezelfde is. Ik verklaar dat onmogelijke situaties in mijn leven, familie en kerk mogelijk worden gemaakt in Jezus 'naam.Terug naar overzicht


download pdf


E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram