21 dagen vasten en gebed 2022

Gebedskalender en de dagelijkse reflecties


Liefde voor MIJN FAMILIE - 1 Korintiërs 13:1-8,13

Datum:19-01-2022

"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.” Johannes 3:16-17.


Zondag 16-1 tot zaterdag 22-1

Liefde voor:
God (Marcus 12:30-31)
De Bijbel (Psalm 119:47-48)
Gebed (Kolossenzen 4:2)
Mijn gezin/familie (1 Korintiërs 13:1-8,13)
Mijn vijanden (Matteüs 5:43-45)
Mijn kerk (Johannes 13:34-35; Hebreeën 10:24-25)
Mijn Gemeenschap (Lucas6:31)


Ochtend
• Vertel Hem dat je van Hem houdt. Vertel Hem dat je blij bent met Zijn onvoorwaardelijke liefde, Zijn genade en Zijn betrokkenheid in jouw leven / familie / gemeenschap / kerk / in gebed.
• Dank God dat Hij zoveel van je houdt omdat Hij Zijn leven aan je gaf. Dank Hem voor het geven van Zijn Woord/de Bijbel, zodat je God beter en intiemer mag leren kennen.

Middag
• Vraag God om jouw passie voor Zijn Woord te vergroten als je je verheugt in Zijn Woord, want je hebt lief wat Hij tegen jou zegt! Vertel Hem hoezeer je verlangt naar meer openbaring van Zijn waarheid, want je houdt van het licht van Zijn woord als je zijn wetten overpeins.
• Vraag de Heer om jou kracht te geven om voortdurend te bidden.
• Wanneer je bidt / met God praat en leert luisteren, dan zul je weten welke plannen Hij heeft voor jou / jouw familie / jouw gemeenschap / jouw kerk. Want Hij heeft mooie plannen voor jou / jouw familie / jouw gemeenschap / jouw kerk, plannen vol vrede, niet vol ellende. Aangezien God een hoopvolle toekomst heeft voor mij / mijn familie / mijn gemeenschap / de kerk, ga dan verder vanuit deze liefde naar God om Hem te aanbidden. God luistert naar je en je begint vanzelf naar God te luisteren en Hem te aanbidden.

Avond
• Vraag God om jou in staat te stellen mensen lief te hebben, zelfs jouw vijanden, omdat de liefde van God in jouw hart is uitgestort door de Heilige Geest die jou werd gegeven. Bid dat jouw liefde meer en meer zal overstromen en dat je zult blijven groeien in kennis en inzicht.
• Vraag God hoe Hij jou kan gebruiken in het gebied waar je woont, en hoe je betrokken kunt zijn bij de kerk om een zegen te zijn en de gemeenschap te beïnvloeden. Dit geldt ook voor jouw familie en zeker ook voor jouw vijanden. Jezus roept jou op om degenen die jou haten lief te hebben, zelfs te zegenen, want dat geeft jouw vrijheid, echte vrijheid. Vrij van negatieve gedachten, van destructieve acties, vrij van pijn in jouw hart.
• Sluit de dag af met hoeveel je van God houdt. Denk na over wat God voor jou heeft gedaan door Zijn Zoon Jezus te laten lijden en sterven, zodat jij kunt leven. Hij heeft Zijn leven en Zijn heerlijkheid aangewend om ons een grote toekomst te geven - EEUWIG LEVEN.


Gebed
Lieve Vader, U bent Liefde, U bent zorgzaam, U houdt van mij. Dank U dat U eerst van mij hield, zodat ik deze Liefde kon beantwoorden. Ik hou van U. Ik kan en wil niet meer zonder U leven. Ik erken dat ik U nodig heb en dat ik niets zonder U kan doen. Dank U voor een hoopvolle toekomst in en met U, en met uw onvoorwaardelijke Liefde, ga ik met het volste vertrouwen 2022 in. En als ik mijn vertrouwen op U stel, zal ik nooit teleurgesteld in U zijn. (1 Petrus 2:6)Terug naar overzicht


download pdf


E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram